Serveis/Treball amb discapacitats

Treball amb discapacitats

Plagesport gestiona a Girona i rodalies tot tipus de serveis amb discapacitats com casals, menjadors escolars, acompanyaments monitoratge a transports i activitats, sortides de cap de setmana lúdiques, suports per la integració en activitats ordinàries (casals, activitats extraescolarts...) entre altres.

Als Casals d’Estiu per infants i joves amb discapacitats treballem amb uma metodologia i unes activitats que s’ajustin a les necessitats especials requerides pels nens, i assolint les necessitats lúdiques i educatives que caracterizen aquests serveis. Fomentem l’autonomia personal dels usuraris del projecte a partir d’un lleure educatiu, cultural, actiu, amè, ambiental i solidari adaptat a la diversitat dels grups.

Als projectes amb monitoratge destinats al Servei de Menjador amb discapacitats treballem per cobrir les necessitats nutritives dels infants i joves, i l’adquisició d’hàbits socials, alimentaris, d’higiene i de salut. Eduquem aquelles estones lliures amb la dinamització d’activitats (taller de contes i revistes, jocs, espais de descans, televisió, etc), a partir d’un lleure educatiu i de qualitat.

També disposem d’un projecte “Lleure per tots” on organitzem sortides durant el cap de setmana lúdiques: anar el cinema, al camp de futbol, sortida a la nit... El monitoratge s’encarrega de fer l’acompanyament i supervisar l’activitat, potenciant l’autonomia dels mateixos usuaris.

A més, disposem de monitoratge qualificat per realitzar l’acompanyament del transport escolar i, en sortides i activitats extraescolars

.